Skip to main content

Refurbly

Idag finns det fler telefoner än det finns människor på planeten, och tillverkningen av våra mobiler är vår tids kanske största miljöbov. 

Refurbly grundades 2019 av mobilreparatören David Lundgren, med målet att förvandla mobilmarknaden genom att erbjuda cirkulära och hållbara lösningar för mobilägande. Gul PR arbetar med bolagets PR, och har via strategiskt och operativt arbeta positionerat bolaget i branschen samt för relevanta målgrupper.