Skip to main content

Konsert Delux

Kördelux är en kör i Karlskoga som består av medlemmar som är inskrivna i Karlskoga kommuns ”daglig verksamhet”. Det innebär att alla i kören har olika former av psykisk och ibland fysisk funktionsnedsättning. Kören har fått möjligheten att göra en konsert tillsammans med Svenska Kammarorkestern. Det ska bli en musikalisk krock, där körens unika glöd och orkesterns totala professionalism sammanflätas i en sprudlande fest.

Men resan mot Konsert Delux kantas av en pandemi med tuffa efterverkningar och en politisk utredning som hotar körens möjlighet till en professionell framtid. Resan dokumenterades och filmen Berättelsen om Konsert Delux visades på en biograf i Karlskoga. Vi anlitades strax innan visningen för att sprida ordet om filmen. Genom strategiskt och operativt arbete syntes filmen i tv-sändningar, magasin och dagspress.