Skip to main content

Candles Scandinavia

Candles Scandinavia är världens största tillverkare av doftljus baserat på förnyelsebart vax, en viktig konkurrent till det petroleumbaserade paraffinet. Inför bolagets börsnotering 2021 fick Gul PR i uppdrag att arbeta med bolagets PR och kommunikation. Genom strategiskt och operativt arbete nådde bolaget ut med sitt budskap enligt satt målbild. Vi såg även till att både relevanta personer och media var på plats vid företagets notering, när börsen för första gången öppnades via klockringning från Örebro.